Adriatic
 
0
 
Pravila i uvjeti korištenja stranice travelAdriatic.net

Članak 1. Osnovni podaci

Web stranica TravelAdriatic.net u vlasništvu je tvrtke TETRADA d.o.o Za vrijeme korištenja ove stranice primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. TETRADA d.o.o. zadržava pravo promjene Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.

Članak 2. Podaci koje predajete

Korištenjem stranice TravelAdriatic.net dužni ste osigurati istinitost i točnost podataka koje dajete. Informacije koje ste dali, osim e-mail adrese, biti će dostupne na uvid svim zainteresiranim korisnicima ovih stranica.

Članak 3. Zaštita podataka i autorskih prava

Oglašivač pristaje da na njegovu e-mail adresu stižu razne obavijesti vezane uz oglas i oglašavanje. Obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Podaci su strogo čuvani i daju se na uvid samo našim djelatnicima. Svi djelatnici TravelAdriatic.net-a su odgovorni za poštivanje pravila zaštite privatnosti. Podaci na stranici TravelAdriatic.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom bez odovrenja postupate protivno zakonu. TravelAdriatic.net se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača.

Članak 4. Isključenje korisnika

TravelAdriatic.net zadržava pravo isključivanja korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, zlouporabljuje objavljene podatke, objavljuje oglase nevezane uz namjenu ove stranice ili na bilo koji način neovlašteno koristi TravelAdriatic.net.

Članak 5. Jamstva i odgovornosti

TravelAdriatic.net ne jamči:
  • ispravnost i točnost osobnih podataka oglašivača
  • da će stranice funkcionirati bez prekida i svakom mogućem trenutku
  • točnost i istinitost oglasa
  • da na stranicama neće biti pogrešaka
  • da će treća strana legalno koristiti stranice TravelAdriatic.net cijelo vrijeme.

TravelAdriatic.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete koja može nastati izravno ili posredno zbog:
  • informacija na stranicama TravelAdriatic.net
  • korištenja stranice TravelAdriatic.net
  • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranica TravelAdriatic.net

Članak 6. Plaćanje

TravelAdriatic.net zasada kupcima nudi mogućnost plaćanja putem opće uplatnice/virmana. Ovim načinom plaćanja se može platiti bilo koja uslugu na portalu TravelAdriatic.net. Obavezno ispunite polje „Poziv na odobrenje“ kako bi se uplata kupca lakše identificirala.

Članak 7. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala nadležan sud u Zadru.Zadar, 25.10.2007.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu.

Tetrada d.o.o. Sva prava pridržana.